Despre noi


Președintele fondator-director general, prof. dr. Viorel ENEA, împreună cu echipele manageriale de la nivelul unităților noastre de învățământ, sub directa îndrumare a Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și a Inspectoratelor Școlare, vă mulțumesc ca ați ales școlile cele mai reprezentative din România cu nivele de pregatire liceal și postliceal sanitar, oferindu-vă calificările cele mai solicitate pe piața forței de muncă atât în Europa, cât și la nivel mondial.

Cu o experiență de peste 18 ani, cu un corp profesoral cu o solidă formaţie stiinţifică şi educativă, alcătuit din cadre didactice, medici, farmaciști, asistenți medicali (maiștri instructori) de prestigiu, unitățile noastre de învățământ răspund în cel mai înalt grad la cerinţele comunităţii de instruire a elevilor si de pregătire a lor pentru performanta si profesionalism.

În cadrul Centrelor de Studii Europene și „Ștefan cel Mare si Sfânt”, știm de ce este nevoie pentru a vă ajuta să deveniți persoane calificate, dedicate și asistenți medicali de succes, școlile noastre fiind orientate în direcţia formării elevilor ca personalităţi active şi competente în societatea actuală.

Enea Viorel

Director General

Fii constient, alege inteligent!

Ce urmarim?

 • Calitatea actului de invatamant;
 • Performanta;
 • Diversitatea;
 • Flexibilitatea;
 • Diversitatea;
 • Antreprenoriatul;

Beneficii:

 • Certificatele și diplomele sunt recunoscute la nivelul Comunității Europene și nu numai.
 • Posibilitatea de angajare după absolvirea studiilor în spitale, clinici și centre medicale din Germania, Marea Britanie, Belgia și SUA.

Avantaje:

 • Taxa de şcolarizare se achită în 4 sau 5 RATE
 • Cadre didactice, medici, farmaciști, asistenți medicali (maiștrii instructori) de prestigiu
 • Metode moderne de predare
 • Diplomă recunoscută în țară și în străinătate
 • Consiliere în vederea obținerii unui loc de muncă
 • Program orar flexibil cu respectarea curriculumului național
 • Se pun la dispoziție suporturi de curs, caiete de practică, seturi de teste pentru evaluare și examenul final de obținere a certificatului de competențe profesionale, precum și alte materiale ajutătoare
 • Studiul aprofundat de limbi moderne: engleză, franceză etc.
 • Laboratoare tehnologice și săli de curs permanent la dispoziția elevilor și a cadrelor didactice
 • Sala de demonstrații nursing dotată corespunzător standardelor și a cerințelor Comunității Europene
 • Acces permanent la Internet
 • Posibilitate de angajare imediat după finalizarea studiilor postliceală în țară și în străinatate – spitale, clinici și centre medicale din Germania, Marea Britanie, Belgia și SUA.
 • Participarea la activități de parteneriat (stagiu clinic) cu școli, spitale și case de odihnă similare din Europa
 • Reducerea taxei de școlarizare pentru:
  • plata integrala;
  • elevii care apartin aceleeasi familii;
  • elevii care urmează o a doua calificare.

SCURT ISTORIC

Membre ale Uniunii Naţionale pentru Dezvoltarea Învăţământului Particular Preuniversitar din România (UNDIPPR) prin domnul Președinte fondator – director  general, Prof. Dr. Viorel ENEA,  şi afiliate la European Council of National Associations of Independent Schools – ECNAIS (Consiliul European al Asociatiilor Nationale ale Scolilor Independente) cu sediul in OLANDA,  CENTRELE DE STUDII „Ştefan cel Mare şi Sfânt-Bucovina” Suceava, Paşcani, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, CENTRUL DE STUDII „Ştefan cel Mare şi Sfânt-România” Botoşani,  precum şi CENTRELE DE STUDII EUROPENE din Bucureşti, Iaşi, Fălticeni, Bacău, Piatra-Neamţ, unităţi de învăţământ liceal şi postliceal sanitar acreditate şi autorizate, asigură o şansă pentru dezvoltarea învăţământului regional şi naţional.

Fundaţia Centrul de Studii  „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Suceava, filiala PAŞCANI a luat fiinţă în iulie 1997, la iniţiativa Domnului Preşedinte-Fondator, Director general Prof. Dr. Viorel ENEA, fiind singura unitate de învăţământ postliceal sanitar din zonă, ce a răspuns, de-a lungul timpului, nevoilor de formare ale comunităţii.

Liceul, a funcţionat cu specializările matematică-informatică (curs de zi şi cu frecvenţă redusă), tehnician în turism şi tehnician în activităţi economice (curs de zi şi cu frecvenţă redusă). Şcoala Postliceală a pregătit elevi în calificările  secretar-stenodactilograf-operator biroticăpsihopedagogie şi în domeniul sanitar (asistent medical generalist, asistent medical de farmacie  şi asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare).

Şcoala Postliceală Sanitară CENTRUL DE STUDII „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Paşcani este o unitate de învăţământ preuniversitar particulară, acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, reprezentând un furnizor de educaţie valoros pentru municipiul Paşcani.

În acelaşi an s-au înfiinţat  Centrele de Studii din Suceava, Botoşani, Focşani, Sebeş (Alba),  care au  funcţionat cu  Şcoală   Postliceală   de  agenţi vamali.

În anul 1998 s-a înfiinţat şi Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt – Bucovina”  Câmpulung Moldovenesc. 

În prezent, Centrele de Studii din Suceava şi din Botoşani, care desfăşoară  activităţi multiple de colaborare cu specialiştii din zonă, cu Spitalele Municipale şi spitalele private, determinând realizarea unui act educaţional superior.

La Botoşani, în luna septembrie 1999 s-a inaugurat primul ciclu de 4 ani de învatamânt preuniversitar, cu nivel primar şi gimnazial, autorizat de CNAIP, actuala Agenţie Română de Asigurare a Calităţii în Învaţământul Preuniversitar şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani. Sistemul de organizare eficient şi flexibil a reprezentat o activitate de pionierat în domeniu.

În anul 1999 a fost autorizat nivelul liceal, cu profil real, specializarea matematică – informatică, iar mai târziu, cu specializarile: tehnician în turism, tehnician în activitati economice şi tehnician în activitati administrative, precum şi cu profilul umanist, specializarea filologie, în prezent acreditat.

Din 1999 pâna în 2007, în cadrul Centrului de Studii Botoşani , a funcţionat Şcoala Postliceală de agenti vamali. Din 2005 a fost înfiinţată Şcoala Postliceală Sanitară cu specializarile asistent medical generalist si, respectiv, asistent medical de farmacie şi de balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare.

La Câmpulung Moldovenesc,  prima formă de învăţământ autorizată a fost Şcoala Postliceală,  cu specializarea  operator birotică, urmată de învăţământul postliceal sanitar, specializarea asistent medical generalist, acreditată în 2009. Începând cu anul şcolar 2002-2003, a fost autorizat şi învăţământul postliceal economic cu specializarea funcţionar bancar.  În 2011 s-a completat oferta educaţională pentru domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică, calificările  profesionale asistent medical de farmacie,      asistent medical balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare.

Învăţământul liceal a început la Centrul de Studii în anul 2003, prin autorizarea liceului, filiera tehnologică, profil servicii, specializarea poştă, iar în anul 2008 au fost autorizate specializările tehnician în activităţi economice, tehnician în turism, tehnician în administraţie, iar în 2012 profilul umanist, specializările  filologie şi ştiinţe sociale.

În anul 2015 s-a acreditat Şcoala Postliceală Sanitară CENTRUL DE STUDII „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Suceava.

CENTRELE DE STUDII EUROPENE din Iaşi, Bucureşti, Bacău, Piatra-Neamţ, Fălticeni au fost autorizate în anul 2011, cu nivel postliceal sanitar.

Prestigiul acestor şcoli a determinat creşterea numărului de elevi şi a contribuit la dezvoltarea învăţământului particular preuniversitar. Şcolile noastre Postliceale Sanitare au fost gazdele unor evenimente cu implicaţii majore pentru formarea şi evoluţia profesională a cursanţilor. Astfel, doamna Erika Böszörmeny,  reprezentând ViPJob24 din Munchen,  Germania, doamna Luminiţa Zgăbei şi domnul Jürgen Debus, reprezentanţi ai Auxila Akademie din Aβlar, Germania şi doamna Paloma Buhăceanu, din Dublin, Irlanda au vizitat unităţile noastre de învăţământ, în calitate de mesageri ai unor oferte de efectuare a instruirii practice în spitale şi clinici din străinătate.

Pregatirea  unui număr impresionant de elevi, în cadrul liceelor și școlilor  postliceale, reprezintă o contribuție remarcabila la revigorarea vieții culturale, științifice și spirituale a comunităţii locale precum şi la promovarea valorilor naționale.

Cu o experiență de peste 18 ani, cu un corp profesoral cu o solidă formaţie stiinţifică şi educativă, alcătuit din cadre didactice, medici, farmaciști, profesori, asistenți medicali (maiștri instructori) de prestigiu, toate unitățile noastre de învățământ răspund în cel mai înalt grad la cerinţele comunităţii de instruire a elevilor si de pregătire a lor pentru performanta la standarde europene.

Noul context în care globalizarea ridică noi probleme statelor Uniunii Europene reprezintă o bună oportunitate pentru cadrele noastre didactice, de a contribui la atingerea ţintei potrivit căreia fiecare individ să dobândească un set de competenţe cheie, care să-l ajute să se adapteze în societatea proactivă actuală.

Peronalul didactic are aptitudinile, voinţa şi calităţile necesare implicării în cadrul de acţiune comunitar, creat de programele comunitare în domeniul educaţiei, astfel încât să participe concret la procesul de integrare europeană a societăţii româneşti şi, totodată, poate oferi servicii de instruire şi educaţie de înaltă calitate, şanse egale pentru toţi elevii, un mediu de avansată ţinută spirituală şi morală, reuşind cu succes inserţia absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă naţionale şi europene. Competitivitatea absolvenţilor noştri este generată atât de calitatea parteneriatelor naţionale şi internaţionale (peste 112) , cât şi de  interesul permanent şi efortul deosebit al Domnului Preşedinte – Fondator, Prof. Dr. Viorel ENEA pentru  dotarea laboratoarelor tehnologice şi a sălilor de demonstraţii, care permit performaţa actului educaţional.

Sălile de demonstraţii de nursing, laboratoarele de farmacie şi de balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare sunt dotate permanent cu aparatură şi materiale în conformitate cu standardele de pregătire profesionale.

Activitatea noastră se reflectă în rezultatele obţinute la examenele de absolvire şi în încadrarea absolvenţilor la spitalele din ţară şi de peste hotare (Italia, Belgia, Irlanda, Marea Britanie, Spania, Grecia ş.a.), ilustrând astfel dictonul latin „Non scholae, sed vitae discimus” (Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă).