Drept la replică solicitat cotidianului 7est.ro


Drept la replică solicitat cotidianului 7est.ro

Nr. 148/12.04.2021

Ţinând cont de prevederile legale, în vederea unei corecte informări a publicului referitor la articolul apărut în ediția online din 9 aprilie 2021 a cotidianului 7est, (vezi articolul aici: https://www.7est.ro/2021/04/fabrica-de-diplome-a-afaceristilor-din-servicii-reteaua-enea-badurla-controleaza-pascaniul/), solicităm publicarea următorului drept la replică:

  1. Școala Postliceală Sanitară Centrul de Studii „Ștefan cel Mare și Sfânt” Pașcani este o unitate de învățământ particular înființată în anul 1998, acreditată de Ministerul Educației pentru toate cele trei calificări profesionale, prin ordinele de ministru cu numerele 4755/20.08.2009 și 5548/26.10.2015. Respectarea legislației privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică este confirmată de hotărârea consiliului ARACIP cu numărul 6 din 26.07.2016 (anexată prezentului document), privind evoluția și rezultatele elevilor, activitatea cadrelor didactice și baza materială a unităţii de învăţământ.

La următoarea adresă de internet poate fi consultat Registrul Școlilor Postliceale Sanitare Autorizate și Acreditate:

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/03/Registrul-Scolilor-Postliceale-sanitare_autorizare-si-acreditare_24-oct-2019-2.pdf

registru A.R.A.C.I.P. în care se regăsesc toate unitățile de învățământ ale consorțiului nostru. În acest sens, dezmințim cu dovezi clare și verificabile informațiile false vehiculate în presă.

Totodată, menţionăm faptul că activitatea şcolii este evaluată şi monitorizată periodic de instituţiile abilitate în domeniu, certificatele de calificare profesională fiind recunoscute atât pe plan naţional, cât şi european.

  1. Grădinița ”Yannis & Yasmine”, despre care se face referire în articol este autorizată de Ministerul Educației prin ordinul de ministru nr. 4504/18.07.2019 (autorizație atașată prezentului document), entitatea juridică sub egida căreia grădinița își desfășoară activitatea fiind Asociația „Centrul de Studii Europene Iași – România”. Întrucât transparența față de public e una dintre valorile noastre, invităm doritorii şi autorităţile statului să ne viziteze unitățile de învățământ pentru a se convinge de cele prezentate.
  2. SC EURO EVI SRL este o societate comercială înființată în anul 1992, având cod CAEN 3101, obiectul de activitate fiind fabricarea de mobilă. Societatea nu întreprinde activități comune cu unitățile de învăţământ, nefăcând parte din Consorțiu, iar de la înființare și până în prezent nu a beneficiat de proiecte, contracte sau parteneriate cu instituțiile publice ale statului român sau ale Uniunii Europene, întreaga sa activitate desfășurându-se în sectorul privat.

Autorizația de construcție eliberată de Primăria Municipiului Pașcani în anul 2019 nu a mai fost onorată, în prezent SC EURO EVI SRL având sediul administrativ și baza de producție în municipiul Iași, într-un spațiu închiriat, amenajat în conformitate cu standardele în domeniu și legislația în vigoare.

Invităm cititorii să aibă o abordare tehnică privind veridicitatea informațiilor cu privire la entitățile a căror imagini publice s-au dorit a fi afectate:

  • Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii „Ștefan cel Mare și Sfânt” Pașcani;
  • grădinița ce funcționează sub egida entității Asociația „Centrul de Studii Europene Iași – România”;
  • SC EURO EVI SRL .

12 aprilie 2021

Cu stimă,
Viorel ENEA

Documente:
Drept la repliica Viorel ENEA
Hotarare Aracip – evaluare externa CSSMS Pascani 2016
O.M.E.N autorizare Gradinita Yannis & Yasmine Pascani