ANUNŢ


ŞCOALA  POSTLICEALĂ  SANITARĂ  CENTRUL DE STUDII “ Ştefan cel Mare  şi Sfânt” PAŞCANI, acreditată prin O.M. nr. 4755 din 20 august 2009, publicat în M.O. 604 din 1 septembrie 2009, organizează concursul de titularizare pentru următoarele catedre/posturi, conform OM nr. 5625 din 31 august 2012:

  • Profesor biologie – 1 catedră
  • Profesor/maistru instructor asistent medical generalist – 1 catedră

Înscrierile se fac la secretariatul unităţii de învăţământ, până la data de 21.01.2022, între orele 900– 1700. Concursul se va desfăşura la ŞCOALA  POSTLICEALĂ SANITARĂ CENTRUL DE STUDII “ Ştefan cel Mare  şi Sfânt” PAŞCANI, din str. Plăieşului, nr.16,  in data de 18 februarie, ora 1000.

Condițiile de participare la concurs, condițiile de desfășurare a concursului, lista cu actele necesare pentru înscrierea la concurs precum și bibliografia sunt afișate la avizierul unității.